ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด
เลขที่ 168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม 44000

หมายเลขโทรศัพท์ - โทรสาร 043-711-481

หมายเลขโทรศัพท์สายใน 043-711-750 ต่อ 9278

E-mail cpct.0509@gmail.com

Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม-จำกัด

เปิดทำการ วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด เลขที่ 168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม 44000